Ο δρόμος του τώρα

The road

The road

Ποιός ξέρει το αύριο έτσι και αλλιώς δεν έρχεται ποτέ.
Που είναι το χθες; ‘Oταν είναι απλώς μια τόσοδα ηλεκτρική σπίθα.

Το τώρα που είναι πάντα εδώ δεν υπάρχει.
Το μόνο υπαρκτό είναι τελικά το πιο ανύπαρκτο, το πιο παρεμελημένο.
Το τώρα, αυτό που κάθε φορά προσπαθώ.
Το τώρα, αυτό που θέλω.
Το τώρα, αυτό που ποθώ.
Αλλά το μόνο που δεν χρειάζεται τίποτα.
Δεν απαιτεί τίποτα.
Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών.
Αλλά εγώ εκεί δεν το βάζω κάτω, να ανακαλύψω αυτό που υπάρχει παντού.
Να τεμαχίσω αυτό που δεν τεμαχίζεται.
Να γευτώ προσωρινά το αθάνατο.
Γιατί?

Γιατί το “εγώ” έχει σπάσει τον καθρέπτη του και έχει πλάσει κίβδηλους κατοπτρισμούς.
Γιατί το “εγώ” θέλει, επιθυμεί, γουστάρει, θυμώνει και έχει άλλες χιλιάδες καταστάσεις.
Δεν αρκείτε σε αυτό που υπάρχει παντού.
Και όταν έχει κουραστεί με θέλω και τις επιθυμίες επιθυμεί να μην επιθυμεί.
Τότε το παιχνίδι ξαναρχίζει.
Η δημιουργία δεν σταματά και το θεατρικό αλλάζει σκηνικό.
Όπως ο ουρανός με τα αστερια κάθε νύχτα.
Έτσι λοιπόν και εγω αυτή την νύχτα ξαναρχίζω τα όνειρα γιατί τελικά η Ιθάκη είναι το δρόμος του τώρα.

—-

Αφιερωμένο με αγάπη στον Ανδρέα και στις αναπνοές που μοιραστήκαμε ( όχι αυτές που μόλις πήγε το μυαλό σου ).

 

Advice from someone who doesn’t give advice

 lyd.ium from flickr

lyd.ium from flickr

“Advice? I don’t have advice. Stop aspiring and start writing. If you’re writing, you’re a writer. Write like you’re a goddamn death row inmate and the governor is out of the country and there’s no chance for a pardon. Write like you’re clinging to the edge of a cliff, white knuckles, on your last breath, and you’ve got just one last thing to say, like you’re a bird flying over us and you can see everything, and please, for God’s sake, tell us something that will save us from ourselves. Take a deep breath and tell us your deepest, darkest secret, so we can wipe our brow and know that we’re not alone. Write like you have a message from the king. Or don’t. Who knows, maybe you’re one of the lucky ones who doesn’t have to.”

Alan Wilson Watts

Replace writing with anything you dream of.

Help and results

ruins

“The startling truth is that our best efforts for civil rights, international peace, population control, conservation of natural resources, and assistance to the starving of the earth—urgent as they are—will destroy rather than help if made in the [current] spirit. For, as things stand, we have nothing to give. If our own riches and our own way of life are not enjoyed here, they will not be enjoyed anywhere else. Certainly they will supply the immediate jolt of energy and hope that methedrine, and similar drugs, give in extreme fatigue. But peace can be made only by those who are peaceful, and love can be shown only by those who love. No work of love will flourish out of guilt, fear, or hollowness of heart, just as no valid plans for the future can be made by those who have no capacity for living now.”

Alan Watts

Is it happening to me ?

Suchness

If we see with our eyes
If we listen with our ears
If we touch with our hands
If we taste with our tongue
If we smell with our nose
Think with our minds
Feel with our hearts
Is our environment something  beyond us or our whole environment is a part of us?

Then is it happening to me
or am I also happening to it?
Therefore I am not separated from it
and it is not separated from me.

 

CK

Christianity and Guilt

guilt

Humanity is in such an excellent state, taken into consideration that organized Christianity has institutionalized guilt. Actually Christianity regards Guilt as a virtue. It is like drinking poison every hour and still be healthy. We are born sinners, we live in sin and we die sinners, all except Jesus. Moreover Jesus died for our Sins. Although Jesus said we are all sons of God. Although Jesus never taught guilt, he only taught love. The biggest “broken telephone” game in history. Amen.

I would say “#$#$%##%# you” if I was of another age. However this game of guilt is like any other game. It is our choice to play this game or not. Guilt is only an illusion when you remember who you really are. So let’s observe this game and let’s play another one. Life is such a beautiful dance , such an amazing game.

 

CK

PS: Food for thought in this video.

A wonderful blablabla

dance

Any activity is a useless, meaningless, purposeless  blablabla
Any philosophy are a useless, meaningless, purposeless  blablabla
Any writing are a useless, meaningless, purposeless  blablabla
Any art is a useless, meaningless, purposeless  blablabla
Nature is a useless, meaningless, purposeless  blablabla
Thought is a useless, meaningless, purposeless  blablabla
Life is a useless, meaningless, purposeless  blablabla
Universe is a useless, meaningless, purposeless  blablabla
Existence is a useless, meaningless, purposeless  blablabla

Any blablabla is such a wonderful, purposeful, meaningful,   magnificent, splendid, spectacular, impressive, glorious, superb, majestic, awesome dance.
This is my dance. This is everybody’s dance and I love it 🙂